Genom mladušky se od létavky liší na 155 místech, přičemž 57 z těchto míst pravděpodobně rozhoduje o chování včely. Gro Amdam, člen výzkumného týmu komentoval jejich zjištění slovy: „ Je to jako jeden z těch obrázků u nichž záleží na úhlu pohledu. Jeden obrázek představuje jak mlaďušku, tak létavku. Metylové značky na DNA dávají mozku ty správné koordináty, takže potom ví, jaké chování má vyprojektovat.“