Gilles-Eric Seralini 2012: „Úmrtnost potkanů krmených geneticky modifikovanou kukuřicí byla 3krát vyšší ...„ (Kredit: Université de Caen)