Bez uspání se regenerace nekoná. (Komentoval Mandor) http://www.mandor.sk/cms/