Rybí „červená knihovna“ pohlavního a nepohlavního rozmnožování (upraveno dle Gui et Zhou, 2010)