Jan Kučera a Jens Vellev na reaktoru LVR-15 v řežském areálu, který patří Centru výzkumu Řež a produkoval neutrony potřebné pro neutronovou aktivační analýzu. Zdroj Jacob C. Ravn