Jan Kameník a Jan Kučera prohlížejí gama spektra vzorků ů Tychona Braha aktivovaných neutrony z reaktoru. Zdroj: Jacob C. Ravn