Ukázka obsahu rtuti ve dvou vousech Tychona Braha. Na ose x jsou dny před smrtí a na ose y koncentrace rtuti. V grafu je vyznačena také střední hodnota normálního obsahu rtuti (čerchovaná čára) a rozpětí normálních hodnot (tečkovaná čára) (zdroj článek v Archeometry – internetový odkaz na konci článku)