Alarmisté místo vědeckého důkazu nabídli jen hrátky s natahováním měřítka grafů. Proč slýcháme, že modely nedovedou naměřené oteplení (černě) vysvětlit přírodními faktory (modře)? Protože oba grafy mají na výšku natažené jiné měřítko. Přírodní faktory nejsou započteny všechny. Vliv CO2 změřen nebyl. Ulehčují si tak práci a co neumějí vysvětlit, dávají za vinu lidem.