Známá “matoucí” fotografie V. Komarova v interiéru Tu-104LL Zdroj: http://www.sme.sk