Doutnající zbytky kabiny Sojuzu-1 částečně pokryté hlínou během pokusů o uhašení požáru. Zdroj: http://www.sundayobserver.lk