Narušení CP symetrie v rozpadech částic obsahujících druhý nejtěžší kvark b zkoumá experiment LHCb (zdroj CERN).