Vypuštění balónu k průzkumu horních pater prvního bloku (zdroj TEPCO).