Robot MEISTeR firmy Mitsubishi (zdroj Mitsubishi).