Schématický nákres plánované nové horní části budovy třetího bloku (zdroj TEPCO).