Vytahování ocelové traverzy, která spadla do bazénu třetího bloku při odstraňování trosek zničené horní části budovy (zdroj TESCO).