Traverza po vytažení z bazénu třetího bloku (zdroj TEPCO).