Vyčištěný a odstrojený čtvrtý blok, který se připravuje na vyklízení palivových článků z bazénu, které se začne podopudování nové horní části (zdroj TEPCO).