Instalace kovové spodní části kontejnmentu čtvrtého bloku elektrárny Vogtle, v pozadí jsou dva první pracující bloky této elektrárny (zdroj Georgia Power Company).