Podíl jednotlivých zdrojů na produkci elektřiny ve státech EU v roce 2009. Černě je označeno uhlí, oranžově ropa, žlutě plyn, červeně jádro, modře voda a zeleně pak jiné (zejména vítr, biomasa, fotovoltaika). (Zdroj EUROSTAT).