Futaloňkosaurus patří k největším dnes známým sauropodním dinosaurům. Tento svrchnokřídový titanosaur dosahoval délky 34 metrů a hmotnosti možná až 70 tun. Samotné jeho pánevní kosti byly široké jako nákladní automobil. Svůj ekosystém sdílel s velkým množstvím dalších obratlovců, bezobratlých i rostlin. Kredit: Maurilio Oliveira, převzato z blogu Dinosaur Tracking.