Melamin (2,4,6-triamino-1,3,5-triazin) se používá při výrobě hnojiv a umělých hmot. Spolu s kyselinou kyanurovou se často využívá jako takzvaný zpomalovač hoření.