Melamine v kombinaci s formaldehydem tvoří vysoce odolnou melaminovou pryskyřici hojně používanou k výrobě talířů a misek. V Evropě se s výrobky obsahujícími melamin můžeme setkat pod značkou Formica ™. Hlavní stan tato nadnárodní korporace má v Newcastle ve Velké Británii.