Někteří lidé mají ve svém genomu zapsané riziko, že svodům narkomanie podlehnou mnohem snadněji. Zvláště pokud v genu pro opiátový receptor mají alelu B.