U zřejmě nejpoužívanějšího psychofarmaka, Oxazepamu, je dobré mít na paměti, že zpočátku stačí jedna až několik tablet. Postupně se tak ale můžeme propracovat až k několika desítkám. Léky na bázi benzodiazepinu, jsou sice poměrně bezpečné při předávkování, spolu s jinou tlumivou látkou (zrádný je zvláště alkohol) jsou jeho kombinace smrtelné. Závislost vzniká plíživě a s odvykáním se vrací všechny potíže, kvůli nimž jsme lék původně začali brát. Tak až budete sahat do domácí lékárničky pro Oxazepam, Diazepam, Rohypnol,... myslete při tom na ryby.