Eva Syková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Přednášet bude o kmenových buňkách a biomateriálech v léčbě mozku. Kredit: ÚEM AV ČR.