Mozek není ani na okamžik v klidu, nervové buňky neustále „nasávají“ a zase „pumpují ven“ ionty z vnějšího prostředí, vznikají tak slabé elektrické proudy. Při řešení úkolu a spolupráci neuronů vysílá mozková oblast specifické vzory. V případě propojení mozků se přenostem těchto proudů mohou zvířata domlouvat na řešení úkolu spojeného se sladkou odměnou na vzdálenost tisíce kilometrů. Upraveno podle Miguel Pais-Vieira a kol., Scientific Reports 3 : 1319 | DOI: 10.1038/srep01319