Celkový pohled na elektrárnu v současné době. První blok zprava má nový kryt, třetí blok je už téměř očištěn od zbytků zničené horní části budovy, u čtvrtého bloku pak začalo budování přístavby (nalevo od něj) a krytu. Po jeho dokončení bude možné zahájit vyklízení jeho bazénu. (Zdroj TEPCO).