Díra, která se vyvrtala zhora do prostor obsahujících komoru potlačení prvního bloku, aby se skrz ní prostrčila kamera a přístroje pro měření radiace a teploty. Později se touto dirou prostrčilo zařízení na odběr vzorků vody. (Zdroj TEPCO)