Pracovníci při odběru vzorků z prostor okolo komory potlačení prvního bloku pomocí vyvrtané díry do těchto prostor (zdroj TEPCO).