Společný bazén v únoru 2013. Připravuje se pro přijetí palivových článků, které se sem přemístí nejdříve ze čtvrtého bazénu (zdroj TEPCO).