Zařízení pro intenzivní dekontaminaci radioaktivní vody (zdroj TEPCO).