Budování systému na ochranu areálu před podzemní vodou. Ta se bude odčerpávat do přechodných nádrží (zdroj TEPCO).