Přechodné úložiště odpadu vzniklého při dekontaminaci poblíž města Fukušima (zdroj CNSC).