Budování budovy, která bude sloužit k vyklizení palivových článků z bazénu vyhořelého paliva čtvrtého bloku (zdroj TEPCO).