Palivové články v bazenu třetího bloku, jsou vidět i trosky popadané do bazénu (zdroj TEPCO).