Zahájení stavby krycí části budovy čtvrtého bloku a její rozšíření o části, které umožní vyklizení bazénu s vyhořelým palivem (zdroj TEPCO).