Bodman při vědecké práci v jídelně. Na stěně za ním visí meteorologické přístroje. Vpravo za lampou je barograf, uprostřed nahoře mechanický anemometr, vedle něj vlevo papírové pásky do heliografu a pod ním aneroid.