Rozhodujícím momentem operace bylo sjetí pásového traktoru z pontonu na pláž (foto H. Adámek).