Na základové železniční pražce se ihned pokládala podlaha a průběžně s tím začala montáž stěn (foto H. Adámek).