3D verze simulace vytvořená pro snadnější porovnání s originální předlohou. Žlutá barva značí vysokou hustotu plynu, modrá nižší hustotu, předpokládalo se, že hustota materiálu ve zbytku disku bude až desetinásobně vyšší než na pólech. simulace vykazuje velmi dobrou shodu s pozorováním. Tak je podpořen výklad autorů, že pozorovaná struktura vznikla interakcí vyvrženého materiálu s akrečním diskem.