Rozhodně jeden z nejhezčích snímků SN 1604. Jedná se o kompozitní snímek. Jedná se o kompozici obrazů měkkého rentgenového záření (modrá), tvrdého rentgenového záření (zelená) - obojí pořízeno pomocí Chandry, infračerveného záření (červeně) jehož autorem je Spitzer a konečně data z optického oboru (žlutá) pocházejí z HST.