Graf počtu transistorů na různých procesorech během času svědčí ve prospěch platnosti Mooreova pravidla. (Kredit: Wikipedia)