Složitost organismů měřená délkou funkční DNA odolné proti chybovosti, měřeno párem bází v genomu (bp), se zvyšuje lineárně s časem (Sharov, 2012). Čas se počítá zpětně v miliardách let (současnost je v bodu „0“). Kredit: arXiv: 1304.3381