Schema vývoje vesmíru od Big Bangu, tak jak jej formuloval Hubble Space Telescope Science Institute. Červeně je vyznačena pravděpodobná doba vzniku života stanovená Gordonem a Sharovem, žlutě doba formování Země. (Upraveno podle Gordona a Sharova)