Z křivky závislosti výkonu klasické větrné elektrárny na rychlosti větru je dobře patrné, že snažit se vylepšit parametry pro nízké rychlosti větru, pro celkovou ekonomiku větrné farmy nemá téměř žádný význam.