Trend vývoje reakčních časů v závislosti na době prováděných testů. Větší bubliny značí soubory s vyšší vypovídací schopností v nichž počet testovaných jedinců přesáhl 40 osob. (Kredit: Woodley, et al., 2013)