Královna Viktorie vládla v letech 1837 do ledna 1901. Roajalisté tvrdí, že vysoké IQ poddaných je dílem osvícených vladařů. Možná to platí i pro dnešní dobu. (Credit: Wikipedia)