Tear Drop Glacier se stává poněkud „ubrečeným ledovcem“ - taje. Kamenité podloží Ellesmerova ostrova brzo porostou mechy. Začnou se šířit z hnědých chomáčků prapůvodních rostlin vykukujících z pod ledovce. Rostlinky nezdolal tlak posouvajícího se mnohatunového ledového sarkofágu, ani více než čtyři století tmy. (Kredit: Catherine La Farge, University of Alberta). Další obrázky s větším rozlišení na io9.com zde. http://io9.com/scientists-revive-400-year-old-frozen-plants-510006344