Vzorek betonu z Pozzuoli, vpravo detail krystalů Al-tobermoritu. Kredit: LBNL.