David Eisenberg. Také jeho varovným slovům je dobré naslouchat, nejedná se totiž o žádné „ořezávátko“, vyučuje na Harvardu toxikologii a ke zjištěným hodnotám uvádí: V testovaných „léčivkách“ je tak vysoká hladina těžkých kovů, že jsou pro konzumenta život ohrožující.